Gạt máy photo Panasonic DP-2310/2330/3010/3030/8032

Gạt máy photo Panasonic DP-2310/2330/3010/3030/8032

Lượt xem: 167 | Ngày đăng : 06/07/2020

Thông số kỹ thuật:

- Mã Gạt : Panasonic -  DP-2310/2330/3010/3030/8032

- Loại Gạt : Photocopy đen trắng.

- Dùng cho máy :  Panasonic -  DP-2310/2330/3010/3030/8032

- Số bản in:  40.000  trang in tiêu chuẩn..

- Xuất xứ : CET

Từ khoá: linh kiện photo SAMSUNG , Gạt máy photo Panasonic DP-2310/2330/3010/3


Dịch vụ

0909 062 978