Cụm sấy máy Photo Xerox DC V 2060/3060/3065

Cụm sấy máy Photo Xerox DC V 2060/3060/3065

Lượt xem: 166 | Ngày đăng : 08/06/2020

Loại : Cụm sấy máy photo Xerox

Mã cụm sấy : 126K35631

Loại máy sử dụng: Xerox DC  V 2060/3060/3065

Công suất: 80.000 trang

Từ khoá: linh kien photo XEROX , Cụm sấy máy Photo Xerox DC V 2060/3060/3065


Dịch vụ

0909 062 978