Mực cartridge Xerox P225/M225/P265/M265

Mực cartridge Xerox P225/M225/P265/M265

Lượt xem: 170 | Ngày đăng : 08/06/2020

Thông tin chi tiết về mực cartridge Xerox P225/M225/P265/M265 (Unit):

Mực cartridge Xerox P225/M225/P265/M265  dùng cho các model:


+ DocuPrint P255 dw

+DocuPrint M255z

+ DocuPrint P225 d

+DocuPrint M265 z

+ DocuPrint P265 dw

+ DocuPrint M225 dw/ M225 z

Từ khoá: Mực cartridge Xerox P225/M225/P265/M265


Dịch vụ

0909 062 978